THÔNG BÁO

Danh sách lớp hè 2019: STEM và ROBOTICS

Trung tâm Khoa học tự nhiên mở 2 lớp STEM  và 1 lớp Robotics  hè 2019. Các thông tin về thời gian, địa điểm, học phí, nội dung bài học được mô tả chi tiết trong các Form 1  và … read more

HOẠT ĐỘNG

Lớp Khoa học tiếng Anh làm thực nghiệm

Lớp dành cho các bạn lớp 5, 6, 7 yêu thích khoa học bằng tiếng Anh. Các bài giảng do thầy Thịnh lọc từ các sách của Mỹ, Anh và Singapore, có nội dung và thao tác thực hành phù … read more

KINH NGHIỆM

Cách nhận được tin báo có lớp mới qua Facebook

Trang khoahoctunhien.vn cả năm mới có vài bài mới mà khi thấy form đăng kí thì hỡi ôi, chậm chân mất rồi. Kết bạn qua FB thì thầy Thịnh không chấp nhận. Vậy làm sao để kịp biết website này … read more