BÀI VIẾT

Cách làm bài thi thực nghiệm môn Vật lí hệ Cambridge

1. Giới thiệu về  bài thi thực nghiệm Sau năm đầu học chương trình A-level, học sinh có thể dự thi lấy chứng chỉ AS (Advanced Subsidiary). Với môn Vật lí, nội dung thi tập trung vào phần Cơ học, … read more

TÀI LIỆU

Đề cương lớp 10, công bằng HK2, năm học 2019-2020

CHÚ Ý: tôi không có lớp học thêm các môn cấp 3  chương trình VN. Vui lòng không nhắn tin hỏi các lớp này. ĐỀ CƯƠNG GIỮA KÌ 2, VẬT LÍ 10 1. Đề cương (30 bài): download 2. Gợi … read more