Author Archives: admin

Những nơi tôi đã đi qua

“Hãy đi trước tuổi 40”. Cách đây hơn 20 năm, tôi đã đọc dòng chữ đó và luôn tâm niệm khi nào có cơ hội là phải đi. Đi để học thế giới, đi để biết mình là ai. Những … read more