Các cấp học bậc phổ thông ở Singapore

Quay video nói về các cấp học Singapore:

-Singapore: lịch sử, người Anh, liên bang Malaysia, chia tách, phát triển, tổng sp quốc nội, Lí Hiển Long, chương trình thay đổi năm 2000(???), nước Anh thay đổi cách học Toán

– Các cấp: mẫu giáo, tiểu học, trung học, dự bị ĐH

– Các môn học ở các cấp tiểu học trở lên