Du học

Danh sách Lớp Khoa học 5, 6

6/12/2018: Danh sách lớp. Chờ bố mẹ xác nhận qua tin nhắn. Dựa vào kết quả test và thời gian đăng kí, 2 lớp Khoa học, gọi là KH1, KH2 được tổ chức theo thời gian sau: KH1: 8:00-9:30, Chủ … read more

Hội thảo Kyushu

Các em xem chương trình 2 ngày ở đây nhé: – Thứ Sáu: có mặt 13:45 tập trung ở Hội trường nhà A-B nghe 2 bài giảng. – Thứ Bảy: có mặt 8:30, Hiệu trưởng sẽ điểm danh, tại p418 … read more

Cuộc thi IICC 2016

International Ironman Creativity Contest là cuộc thi quốc gia của Đài Loan dưới sự bảo trợ của Bộ giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Đài Loan. Cuộc thi tuyển chọn từ cấp trường với 10000 thí sinh … read more