Dạy trẻ em học Toán cơ sở bằng tiếng Anh

Update 07/12/2015: con gái đã lên lớp 3. Hai bố con dạy được vài buổi thì chán nên mình gọi bạn bè cùng cấp 2 lập lớp. Mình đứng lớp 1 buổi Toán, 1 cô New Zealand dạy 1 buổi tiếng Anh theo giáo trình Family and Friends. Bố mẹ quen biết nhau nên mọi người đều có trách nhiệm và quan tâm tới lớp. Một mô hình rất hay.

Con gái mới học lớp 2, trường Nguyễn Du ở Văn Quán. Cháu đi học tiếng Anh ở trường nhưng chương trình quá ít, lớp đông nên bố cháu gửi đến trung tâm British School gần đây để học. Dạo này cháu đã nói được với bố những câu đơn giản và tỏ ra thích thú với ngôn ngữ mới. Thế là bố cháu tiến thêm bước nữa bằng cách dạy cháu chương trình Toán của Singapore, củng cố tiếng Anh luôn. Chương trình do Bộ GD Singapore ban hành, gói gọn vài chủ đề nhưng mỗi năm nâng cao một chút.

Hiện tại thì mình đang dạy con các chủ đề sau (lược bỏ chủ đề Money vì họ dạy dùng Singapore dollars)

 • Chủ đề 1: số, so sánh và sắp xếp các số
 • Chủ đề 2: dãy số, số chẵn và số lẻ
 • Chủ đề 3: phép cộng, phép trừ
 • Chủ đề 4: chiều dài, khoảng cách
 • Chủ đề 5: khối lượng
 • Chủ đề 6: phép nhân
 • Chủ đề 7: phép chia
 • Chủ đề 8: thể tích
 • Chủ đề 9: đồ thị
 • Chủ đề 10: phân số
 • Chủ đề 11: thời gian
 • Chủ đề 12: góc
 • Chủ đề 13: đường vuông góc và đường song song
 • Chủ đề 14: chu vi và diện tích

Lớp 1: chủ đề 1 đến 4 (số nhỏ hơn 20)

Lớp 2: chủ đề 1 đến 9 (số nhỏ hơn 1000)

Lớp 3: chủ đề 1 đến 14 (số nhỏ hơn 10 000)

Sách: Primary Mathematics của Lu Jitan

primary math