Lịch học tại Trung tâm bồi dưỡng Thái Thịnh năm học 2016-2017

Vui lòng gọi số điện thoại ghi trên lịch học trong trường hợp đăng kí học tại Trung tâm Thái Thịnh. Thầy Thịnh cũng dạy tại đây vào tối thứ Tư (lớp 8 và 9).

IMG_20160511_184517_HDR

Facebook Comments

One comment on “Lịch học tại Trung tâm bồi dưỡng Thái Thịnh năm học 2016-2017

  1. Pingback: Chương trình luyện thi lớp 8, 9 chuẩn bị thi vào các trường chuyên THPT | Khoa học tự nhiên