lop8

Đây là trang thông tin của lớp 8 nhà thầy Thịnh. Tốt nhất là các gia đình check trước khi đi học 1 tiếng đồng hồ khi mưa bão. Tôi cũng sẽ nhắn tin gửi đến phụ huynh về việc nghỉ nếu có.

Khi cần, bài tập làm thêm cũng được đăng lên đây.

25/7: thầy đi Israel nên lớp nghỉ 2 buổi (1/8 và 8,8). Học lại bình thường vào Thứ Ba 15/8.

Facebook Comments