THÔNG BÁO

Đăng kí test lớp Khoa học năm học 2019-2020

(Phần đăng kí đã đóng. Xin không gọi điện nhờ bổ sung. Tôi không giải quyết sau khi đã đóng đăng kí) Kính gửi phụ huynh, Tháng 8 này, tôi sẽ tổ chức test để xếp học sinh vào 2 … read more

HOẠT ĐỘNG

Lớp Khoa học tiếng Anh làm thực nghiệm

Lớp dành cho các bạn lớp 5, 6, 7 yêu thích khoa học bằng tiếng Anh. Các bài giảng do thầy Thịnh lọc từ các sách của Mỹ, Anh và Singapore, có nội dung và thao tác thực hành phù … read more

KINH NGHIỆM

Thay đổi đề cương môn Vật lý A-level từ 2016

Từ 2016, một số nội dung của AS và A-level môn Vật lí được thêm, bớt hoặc sắp xếp lại. Các bạn cập nhật để thi cho hiệu quả kẻo học thừa hoặc thiếu. read more