Author Archives: admin

test

Danh sách học sinh đã xác nhận học

STT
Họ tên học sinh đã xác nhận
4 số cuối điện thoại
1Trần Ngọc Bảo3999
2Nguyễn Tuấn Khang3396
3Huỳnh Gia Hân8176
4Nguyễn Ngọc Minh Châu5357
5Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên0329
6Trần Thị Ngọc trâm 4101
7Nguyễn trung kiên 3936
8Đỗ Quang Anh6985
9Lê Quỳnh Trang0001
10Trần Hoàng Việt6443
11Đinh Nhật Minh0919
12Bùi Hoàng Minh Anh0560
13Lê huy vinh7773
14Uông Bảo Trân5225
15Nguyễn Ngọc Lưu Quang1972
16Nguyễn Hà Vy5619
17Le Tuệ Minh8008
18Đinh Thanh Bình2257
19Nguyễn chính minh hiếu8386

Mô tả chi tiết, lịch học, đăng kí Toán và Khoa học – 2018-2019

Kính nhờ phụ huynh: đọc kĩ thông tin các khóa học trước khi đăng kí, nếu chưa rõ thì mới hỏi Thịnh 0946694123 đăng kí các lớp theo form chính thức ở cuối trang Ghi chú địa chỉ Trung tâm … read more