Author Archives: admin

ISEF 2018-2019 dành cho học sinh Trường Chuyên KHTN

Phần đăng kí này chỉ dành cho học sinh trường Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Các em cần thực hiện 2 công việc sau để hoàn tất việc đăng kí:

  1. Download Mẫu “ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI KHKT, điền thông tin và gửi bản cứng cho thầy Long, văn phòng tầng 1 nhà A-B.
  2.  Điền các thông tin vào mẫu phía dưới. Trong trường hợp bị lỗi, học sinh có thể thử đăng kí  tại đây.

Phụ lục các nhóm lĩnh vực có thể xem ở link www.khoahoctunhien.vn/phu-luc-1

Danh sách cập nhật

MÔ TẢ, LỊCH HỌC, ĐĂNG KÍ các môn học – 2018-2019

Kính nhờ phụ huynh: đọc kĩ thông tin các khóa học trước khi đăng kí, nếu chưa rõ thì mới hỏi Thầy Thịnh 0946694123 đăng kí các lớp theo form chính thức ở cuối trang Ghi chú thông tin các … read more