Author Archives: admin

Danh sách Lớp Khoa học 5, 6

6/12/2018: Danh sách lớp. Chờ bố mẹ xác nhận qua tin nhắn. Dựa vào kết quả test và thời gian đăng kí, 2 lớp Khoa học, gọi là KH1, KH2 được tổ chức theo thời gian sau: KH1: 8:00-9:30, Chủ … read more

Hội thảo Kyushu

Các em xem chương trình 2 ngày ở đây nhé: – Thứ Sáu: có mặt 13:45 tập trung ở Hội trường nhà A-B nghe 2 bài giảng. – Thứ Bảy: có mặt 8:30, Hiệu trưởng sẽ điểm danh, tại p418 … read more

ĐĂNG KÍ các môn học – 2019-2020

Kính nhờ phụ huynh: đọc kĩ thông tin các khóa học trước khi đăng kí, nếu chưa rõ thì mới hỏi Thầy Thịnh 0946694123 đăng kí các lớp theo form chính thức ở cuối trang Ghi chú thông tin các … read more