Cách nhận được tin báo có lớp mới qua Facebook

Trang khoahoctunhien.vn cả năm mới có vài bài mới mà khi thấy form đăng kí thì hỡi ôi, chậm chân mất rồi. Kết bạn qua FB thì thầy Thịnh không chấp nhận. Vậy làm sao để kịp biết website này có thông báo lớp mới đây?

Rất đơn giản, bạn follow khoahoctunhien.vn như sau:

  1.  Trong Facebook, bạn tìm khoahoctunhien.vn, kết quả sẽ ra page khoahoctunhien.vn với avatar của tôi.
  2.  Ấn nút Follow.

Xong!