BÀI VIẾT

Bài tập lớp 9 03032017

Chữa BTVN: AB qua TK, tạo A1B1 ảo; AB qua G tạo A2B2; A2B2 qua TK tạo A3B3. A1B1 và A3B3 chính là 2 ảnh gấp 3 lần vật theo đề bài. Lập phương trình tạo ảnh của A1B1; A3B3 … read more