TUYỂN SINH

LỚP KHOA HỌC IGCSE THI 5/2022

Đối tượng: học sinh thi chứng chỉ IGCSE của Cambridge vào tháng 5 và 6/2022 môn Combined science (0653) hoặc Coordinated science (0654). Nội dung: 3 bài thi nâng cao: P2-trắc nghiệm, P4-tự luận và P6-thực hành thay thế*. Tập … read more

Lớp học bổng HB02

Xin chào mừng các bạn vượt qua bài test để tham gia lớp Học bổng HB02. Danh sách dưới đây gồm 25 bạn trúng tuyển và 6 bạn ở danh sách chờ. Bạn nào không học, xin vui lòng gửi … read more