Chia sẻ tài liệu toán thi vào 6 hệ Cambridge

MATH PRIMARY CHECKPOINT
 
Thấy nhiều bố mẹ sôi sục vụ thi vào 6 các lớp CAM nên tôi chia sẻ folder chứa mấy học liệu sau:
  1.  Các chủ đề toán lớp 5 (cũng không khác mấy của ta).
  2. Từ điển Toán học (sưu tầm)
  3. Một số mẫu câu trong giảng dạy Toán (nhóm Toán chuyên gia dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh biên soạn)
  4. Các đề thi Primary Checkpoint tôi sưu tầm được, phân loại theo năm, đa số có đáp án, bố mẹ có thể so sánh.
Quay thử chữa 1 bài (Paper 1/ 2008)