Chữa đề cương Vật lí 11-HK1-2016-2017

Thử nghiệm việc chữa đề cương qua video. Mặc dù đã chữa trên lớp nhưng  dành một sáng để ghi hình lại để học sinh có thể xem. Đề cương tập trung vào phần Điện xoay chiều, Cảm ứng điện từ.

Phần điện xoay chiều khó hơn nên tôi chỉ quay phần này.

Bài 1:  https://youtu.be/oFqYIKlE0-I

Bài 2-5: https://youtu.be/IlwWjMDTewo

Bài 6-8: https://youtu.be/UzJnJj2XA5o

Bài 9-14: https://youtu.be/J8cUqtJO-9Y

Bài 15-17: https://youtu.be/7JSgVh7bQJc

Có gì sai sót thì các em comment ở dưới nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.