ĐẠI SỐ là gì?

Hầu hết những lớp tôi dạy, khi được hỏi câu hỏi trên đều trả lời sai: ĐẠI là LỚN, nghĩa là học các số lớn. Điều này xảy ra ở cả những cấp cao hơn bậc phổ thông như Đại học, sau Đại học. Đến khi tôi hỏi vặn Giải phương trình 2x=6 cho x=3, có phải đại số không, có phải số lớn không?” thì tắc tị.

Cái này rõ ràng là lỗi của giáo viên khi không giải thích ngọn ngành cho người học hiểu. Thực tế rất đơn giản, không quá khó để phải né tránh: bất kì ngôn ngữ nào cũng có từ đồng âm khác nghĩa, âm ĐẠI có nghĩa là lớn và cũng có nghĩa là thay thế.

Ví dụ dễ gặp nhất là ĐẠI DIỆN, có nghĩa là THAY MẶT.

Vậy ĐẠI SỐ là môn học thay vì làm trực tiếp trên con số như trong SỐ HỌC thì ta thay số bằng kí tự như x, y, z, a, b, c… và làm việc trên các kí tự đó.

ĐẠI SỐ là phương pháp rất hữu hiệu và phổ biến khi giải quyết những bài toán Vật lí. Do đó, để học tốt Vật lí, không thể lơ là môn học này được.