ĐĂNG KÍ THÔNG TIN

Phu huynh có thể điền thông tin vào form (TỚI FORM ĐĂNG K) để khi có lịch lớp học Cambridge, tôi sẽ thông tin vào số điện thoại đăng kí.  

Địa điểm lớp học: phòng 1202, tầng 12, tòa nhà N2D, góc ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, khu Trung Hòa

Liên hệ (điện thoại, zalo):

  • Thầy Thịnh: 0946694123
  • Cô Ngọc Anh: 0973757925

TỚI FORM ĐĂNG KÍ  

DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÍ THÔNG TIN (cần 2 phút kể từ khi ấn nút gửi để hệ thống cập nhật danh sách)