Đề cương lớp 10, công bằng HK2, năm học 2019-2020

CHÚ Ý: tôi không có lớp học thêm các môn cấp 3  chương trình VN. Vui lòng không nhắn tin hỏi các lớp này.

ĐỀ CƯƠNG GIỮA KÌ 2, VẬT LÍ 10

1. Đề cương (30 bài): download

2. Gợi ý  (05/03/2020)

  • pdf (Bài 1-25, file mới thay thế file cũ) : download
  • video (sẽ upload dần)

Bài 20-21: https://youtu.be/Ee9NIbPE-k0

Bài 19-20: https://youtu.be/UD9jOZ5m4NA

Bài 16-18: https://youtu.be/x–9Kmu-RiQ

 

Bài 14-15: https://youtu.be/mwrSvFYXIF8

Bài 11-13: https://youtu.be/ogJCjED3Njs

Bài 6-10: https://youtu.be/kcC9vbV54SU

Bài 3-5:  https://youtu.be/nEG98cLzzUU

Bài 1-2: https://youtu.be/sNKAzgH_tWU