Đề thi thử và chính thức vào 10 Chuyên VẬT LÍ Tổng hợp

Các đề thi lưu dưới dạng pdf, đặt tại kho dropbox, đang được cập nhật dần dần

Tiếp theo: quay video hướng dẫn giải đề thi???

Đề thi năm 2015

Thi thử lần 2:

Thi thử lần 1: Download

Đề thi năm 2014

Thi thử lần 2: Download

Thi thử lần 1: Download

Đề thi năm 2013

Thi thử lần 4: Download

Thi thử lần 3: Download

Thi thử lần 2: Download

Thi thử lần 1: Download

Đề thi năm 2012

Đề thi thử : Download

Đề thi chính thức: Download

Đề thi năm 2011

Đề thi chính thức: Download

Đề thi năm 2010:

Đề thi chính thức: Download