Điểm kiểm tra cuối khóa

Xin gửi bố mẹ điểm kiểm tra cuối khóa. Bài gồm 20 điểm Vật lý và 20 điểm Sinh-Hóa, tổng điểm là 40 tương đương với bài thi chọn đội tuyển của mọi năm. Tôi chỉ thông báo những bạn đi làm bài test.

Họ tên học sinh Vật lý Sinh-Hóa Tổng
Vân Khánh 13 16 29
Hà Anh 9 12 21
Bảo Lâm 10 8 18
Duy Anh 13 17 30
Tuấn Khang 11 12 23
Anh Đức 5 10 15
Nguyễn Tuấn Kiệt 9 10 19
Nguyễn Tiến Minh 13 14 27
Dương Thái Tuấn 13 15 28
Minh Trí 11 14 25
Đặng Minh Quang 9 10 19
Lã Ngọc Khoa 10 11 21