[video] Đọc tên các nhà khoa học

Có lần, một anh bạn người Việt mới sang chỗ tôi chơi, gặp một cậu người Trung Quốc. Hai người chào hỏi, nói qua nói lại rồi cũng đến Tam quốc chí. Anh bạn tôi nói “tao thích nhất là Tào Tháo” bằng cách đơn giản là bỏ dấu đi “I like TaoThao most” nhưng cậu TQ kia thì chả hiểu đang nói về ai. Thực ra thì Tào Tháo ra quốc tế sẽ mang tên là Caocao và đọc là /sou sou/ hoặc là /T’sau t’sau/ và khi đọc theo kiểu này, dân Tây mới hiểu là nhân vật nào.

Những cái tên tôi đọc ở đây là theo kinh nghiệm thực tế nghe giảng các thầy tây dạy. Dạy tôi có nhiều thầy có quốc tịch khác nhau: Thụy Điển là chủ yếu, Anh, Mỹ, Nga, Pháp, TQ … cho nên cách đọc không hẳn đã chuẩn theo kiểu Anh-Mỹ do đã bị lọc qua đôi tai trâu. Thực tế thì khi đi học mấy buổi đầu, tôi có ghi tên các nhà khoa học thông dụng rồi hỏi ông thầy người Mỹ cách đọc. Có một số tên ông ấy cũng không chắc đọc thế nào, ví dụ như Huygens trong tiếng Hà Lan, nhưng ông bảo đọc theo kiểu Anh-Mỹ thì mọi người đều hiểu. Do đó, cách đọc cũng là tương đối, nếu có thể thì giữ nguyên cách đọc bản địa nhưng nếu quá khó thì đọc theo số đông, cách đọc cộng đồng khoa học công nhận.

(video ví dụ)

Toán học

– Cauchy

– Leibnitz

– Pascal

– Euler: đây là ví dụ về cách đọc ảnh hưởng tới cách viết

– Euclid

– Thales

– Legendre

– Buniakovski

– Fermat

Vật lí

– Newton

– Archimedes

– Einstein

– Fresnel

– Bohr

– Rutherford

– Gauss

– Maxwell

– Kepler

– Ohm

– Ampere

– Volta

– Bernoulli

– Boyle-Gay-Lussac-Mariot ???

– Schroedinger

– Huygens

– Heisenberg

Hóa học

– Medeleev

– Dalton

– Avogadro

– Angtrom