Đội tuyển thi Toán mô hình

Cứ 2 năm một lần, Singapore tổ  chức Cuộc thi Toán mô hình (Singapore International Mathematics Challenge-SIMC). Đây thực sự là một thử thách mới cho đội tuyển Toán mô hình của Trường Chuyên KHTN.

doituyentoanmohinh2016