Lớp học bổng HB02

Xin chào mừng các bạn vượt qua bài test để tham gia lớp Học bổng HB02.

Danh sách dưới đây gồm 25 bạn trúng tuyển và 6 bạn ở danh sách chờ. Bạn nào không học, xin vui lòng gửi tin nhắn tới 0904222556. Hết thứ Tư 24/11, nếu bạn nào không xác nhận học theo thủ tục phía dưới thì lớp sẽ gọi các bạn ở danh sách chờ.

THỦ TỤC NHẬP HỌC : ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ ĐÓNG LỚP