Học bổng chính phủ Singapore

Vậy là dạy A-level đi Singapore được 8 năm rồi.

Sẽ quay video nói về học bổng chính phủ, hỗ trợ học phí. Thông tin thì đầy trên mạng nhưng có lẽ nghe-nhìn vẫn hiệu quả hơn 🙂