Học đi đôi với hành

Sẵn sàng phần Nhiệt học cho học kì 2 lớp 10. Học kì này, học sinh sẽ được học về tính chất Vật lí của chất khí.

Hè năm 2018, kì thi THPT sẽ phủ kín chương trình 3 năm chứ không chỉ tập trung vào lớp 12 như trước. Học mà không hành thì quên ngay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.