Hội thảo Kyushu

Các em xem chương trình 2 ngày ở đây nhé:

– Thứ Sáu: có mặt 13:45 tập trung ở Hội trường nhà A-B nghe 2 bài giảng.

– Thứ Bảy: có mặt 8:30, Hiệu trưởng sẽ điểm danh, tại p418 nhà T1, ĐH KHTN, 334 Nguyễn Trãi

Chi tiết, thứ tự có trong file dưới đây

Program 26 – 27 Oct 2018