Danh sách Lớp Khoa học 5, 6

6/12/2018: Danh sách lớp. Chờ bố mẹ xác nhận qua tin nhắn.

Dựa vào kết quả test và thời gian đăng kí, 2 lớp Khoa học, gọi là KH1, KH2 được tổ chức theo thời gian sau:

  • KH1: 8:00-9:30, Chủ Nhật 
  • KH2: 10:11:30, Chủ Nhật

Hai lớp sẽ bắt đầu từ 16/12/2018.

Bạn nào học, xin gửi tin nhắn xác nhận vào 0946694123, cú pháp:

  • Tên học sinh ĐỒNG Ý HOẶC Tên học sinh KHÔNG ĐỒNG Ý
  • Hạn chót xác nhận: 20h, thứ Sáu, 7/12/2018

Nếu có suất trống do có người không học, tôi sẽ đôn các bạn đang chờ lên.

THẮC MẮC VÀ GIẢI ĐÁP

Hỏi: vì sao điểm cao mà không đuộc xếp lớp?

Đáp:  ngoài điểm số, tôi còn dựa vào thời gian đăng kí. Lớp KH2 đã xác định thời  gian (ca 2 sáng CN) được xếp theo nguyên tắc sau:

  • Điểm cao nhất từ trên xuống
  • Đăng kí học

Lớp KH1 được chọn vào ca 1 Chủ Nhật do số lượng đông và đủ lập lớp.  Sau khi đã xác định thời i gian, lớp được chọn trong các bạn đăng kí thời gian này, điểm từ cao xuống thấp.

 

LỚP KH1, ca 1, 8:00-9:30


LỚP KH2, ca 2, 10:00-11:30