KHÔNG MỞ LỚP IMSO, KHOA HỌC THỰC HÀNH

Do dịch covid vẫn nghiêm trọng nên năm nay Trung tâm xin không tuyển các khóa sau:

  • IMSO: khoa học tiếng Anh dưới 13 tuổi
  • Thực hành Khoa học tiếng Việt lớp 6