Làm việc nhà

Xa nhà du học, bạn phải tự lập, từ đi chợ, nấu ăn, rửa bát…cho đến sửa xe. Cho nên ngoài việc học ra, hãy dành thời gian để học làm các việc trong nhà.

100_0014

Ở corridor, mỗi người được một góc bếp thế này. Tự nấu ăn, tự rửa bát thôi.

100_0020

Thay săm 2000 (15 năm trước). Cứ dựng xe ở corridor mà sửa thôi, SV xa nhà nào chả thế.

goibanhchung2015

Và khi về VN, tay bạn vẫn đủ dẻo để gói bánh chưng-2015