Lớp 8 Vật lý mới khai giảng thứ Ba 20/3/2017

Năm ngoái, lớp 8 mới khai giảng bằng việc cuốc 3 luống rau và quét sạch vườn. Năm nay, khai giảng  bằng bài thí nghiệm “nghiệm lại phương trình cân bằng nhiệt” của 2 chất lỏng có công thức hóa học giống nhau là H2O đựng trong mấy cốc thủy tinh. Tất nhiên, học sinh phải rửa cốc trước khi làm thí nghiệm, mà muốn cốc sạch thì nhà vệ sinh cũng phải sạch 🙂