Lớp Khoa học- chuẩn bị cho IMSO 2016

IMSO- International Mathematics and Science Olympiad là kì thi Quốc tế dành cho học sinh tiểu học (dưới 13 tuổi). Năm nay, kì thi được tổ chức tại Indonesia. Đội tuyển của Hà Nội  được Sở Giáo dục Hà Nội giao cho Học viện Giáo dục Sáng tạo IEG tổ chức và tuyển chọn. Các học sinh lọt vào vòng dự tuyển phần lớn từ các trường có chương trình Khoa học học bằng tiếng Anh như Đoàn Thị Điểm, Ams, Ngôi sao Hà Nội…

Lớp học IMSO2017 là các em ở lứa tuổi lớp 5-6 nhưng đã có thể nói hoàn toàn bằng tiếng Anh rất chuẩn với thầy.  Một thế hệ tuyệt vời.

Bắt đầu bài học bằng câu hỏi What’s wrong in the picture?

imso2016