Lớp Khoa học tiếng Anh làm thực nghiệm

Lớp dành cho các bạn lớp 5, 6, 7 yêu thích khoa học bằng tiếng Anh. Các bài giảng do thầy Thịnh lọc từ các sách của Mỹ, Anh và Singapore, có nội dung và thao tác thực hành phù hợp với các bạn học sinh Việt Nam. Một số bạn chuẩn bị cho kì thi Toán và Khoa học IMSO cũng tham gia lớp này.

Lớp thường mở đăng kí trong hè và khai giảng vào tháng 9.