Lớp thuyết trình khoa học bằng tiếng Anh

Hè 2018, 2019, thầy Thịnh thành lập một lớp gồm 8 bạn giỏi tiếng Anh học bằng cách mổ các thiết bị hỏng trong nhà do bố mẹ mang đến như máy tính, quạt, máy bơm, loa, đài… Lớp học miễn phí.

Mỗi buổi, một nhóm chuẩn bị trước về một chủ đề  như Truyền thông, Động cơ…để thuyết trình bằng powerpoint. Các nhóm còn lại cũng chuẩn bị câu hỏi ở nhà để hỏi-đáp.