Lớp VL9-2016 học một bài về mạch điện

Học đi đôi với hành

Bài tập thiết kế và lắp mạch cầu thang.

img_20160812_194146.jpg

Đo hiệu điện thế trên 2 vôn kế mắc nối tiếp.

img_20160812_203206.jpg

Nếu quá tải, dây điện sẽ nóng sáng. Thí nghiệm với dây nickel.

img_20160812_195228.jpg