Lớp tiếng Anh giao tiếp Chip Pooh

Chip và Pooh là 2 bạn nhỏ lớp 6 và lớp 2 nhà mình, học trường làng ở Văn Quán nên trình độ tiếng Anh cũng bình thường, đạt yêu cầu trên lớp. Chủ trương của mình là giao tiếp tốt thì học ngữ pháp sẽ rất nhanh, ai theo thì xin mời đăng kí, không theo thì xin đừng nói lời đắng cay. Form đăng kí cho 2 lớp ở phía dưới bài.

THÔNG TIN LỚP

  • Lớp Chip: thứ Hai, 17:30-19:00,  dành cho  các bạn 11±1 tuổi, phù hợp với học sinh trường công nói được vài câu đơn giản. Lớp đã đủ.
  • Lớp Pooh: thứ Hai, 19:15-20:45, dành cho các bạn 7 hoặc 8 tuổi, mới biết các từ rời rạc. Các cháu lớp 1 bé quá chưa nhận được mặt chữ nên không phù hợp.

­LINK ĐĂNG KÍ LỚP POOH (lớp 2, 3)

  • Hiện tại chỉ có 02 lớp như trên, sĩ sốkhông quá 10 hs/lớp.
  • Thầy/cô từ các nước nói tiếng Anh, đang dạy ở các trung tâm Anh ngữ của Hà Đông.
  • Học phí 150K/hs
  • Ưu tiên các cháu gần Chiến Thắng, Văn Quán
  • Dự kiến bắt đầu từ 10/9, thứ Hai hàng tuần.

DANH SÁCH CÁC BẠN ĐÃ ĐĂNG KÍ

(cập nhật vài phút sau khi đăng kí)