Ngõ 95 Chiến Thắng

Trun tâm Khoa học tự nhiên khiêm tốn nằm ở ngõ 95, Chiến Thắng, gồm 2 phòng học lí thuyết và 1 phòng thực hành.  Các phòng lí thuyết sẽ sẵn sàng vào tháng 8/2019 còn phòng thực hành đang trong quá trình chuẩn bị, hi vọng sẽ xong trước học kì 2 năm học 2018-2019.

(Tháng 8 sẽ có ảnh thực)