Phụ lục 1 ISEF

Phụ lục 1: nhóm lĩnh vực và lĩnh vực nghiên cứu

TT Tên nhóm lĩnh vực Tên lĩnh vực cụ thể
          1 Khoa học động vật Hành vi; Tế bào; Sự phát triển; Sinh thái; Di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lý; Hệ thống và tiến hóa; Lĩnh vực khác
          2 Khoa học xã hội và hành vi Tâm lý học phát triển và lâm sàng; Tâm lý học nhận thức;

Tâm sinh lý học; Xã hội học và tâm lý xã hội; Lĩnh vực khác

          3 Hoá sinh Hoá sinh phân tích; Hóa sinh đại cương; Hóa sinh y; Hoá sinh cấu trúc; Lĩnh vực khác
          4 Y sinh và Khoa học sức khoẻ Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lý học và Bệnh lý học; Lĩnh vực khác
          5 Sinh học tế bào và phân tử Sinh lý tế bào; Di truyền;  Miễn dịch; Sinh học phân tử ; Sinh học thần kinh; Lĩnh vực khác
          6 Kĩ thuật Y Sinh Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;…
          7 Hoá học Hoá học phân tích; Hóa học tính toán; Hóa môi trường; Hoá vô cơ; Hóa vật liệu; Hoá hữu cơ; Hoá lý; Lĩnh vực khác
          8 Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin Kỹ thuật y sinh; Mô hình sinh học tính toán; Tiến hóa học tính toán; Thần kinh học tính toán; Dược lý học tính toán; Di truyền; Lĩnh vực khác
          9 Khoa học trái đất và môi trường Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước; Lĩnh vực khác
        10 Hệ thống nhúng Mạch; Vật dụng kết nối internet; Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Xử lý tín hiệu; Lĩnh vực khác
        11 Năng lượng: Hóa học Nhiên liệu thay thế; Khoa học năng lượng tính toán; Nhiên liệu hóa thạch; Phát triển pin nhiên liệu; Pin nhiên liệu vi sinh vật; Năng lượng mặt trời; Lĩnh vực khác
        12 Năng lượng: Vật lý Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Thiết kế bền vững; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió; Lĩnh vực khác
        13 Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật hàng không và vũ trụ; Kỹ thuật xây dựng dân dụng;

Cơ học tính toán; Lý thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kỹ thuật công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải; Lĩnh vực khác

        14 Kỹ thuật môi trường Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; Cải tạo đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lý chất thải và tái chế; Quản lý nguồn nước; Lĩnh vực khác
        15 Khoa học vật liệu Vật liệu sinh học; Gốm và thủy tinh; Vật liệu Composite; Lý thuyết và tính toán; Vật liệu từ, quang, điện tử; Vật liệu nano; Polymer; Lĩnh vực khác
        16 Toán học Đại số; Giải tích; Tổ hợp, lý thuyết đồ thị và lý thuyết trò chơi; Hình học và Topo; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê; Lĩnh vực khác
        17 Vi sinh Kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh vật môi trường; Di truyền vi sinh; Vi rút; Lĩnh vực khác
        18 Vật lý và thiên văn Thiên văn học và vũ trụ học; Vật lý nguyên tử, phân tử và quang học; Lý sinh; Vật lý tính toán; Vật lý chất rắn; Đo lường; Điện từ và Plasmas;  Cơ học; Vật lý hạt và Vật lý hạt nhân; Quang học, Lasers và Masers; Tính toán lượng tử; Vật lý lý thuyết; Lĩnh vực khác
        19 Khoa học thực vật Nông nghiệp; Tăng trưởng và phát triển; Sinh thái; Di truyền và sinh sản; Bệnh lý thực vật; Sinh lý thực vật; Hệ thống và tiến hóa;  Lĩnh vực khác
        20 Rô bốt và máy thông minh Sinh cơ học; Hệ thống biết nhận thức; Lý thuyết điều khiển; Động học rô bốt; Học máy; Lĩnh vực khác
        21 Phần mềm hệ thống Thuật toán; An ninh mạng; Cơ sở dữ liệu; Ngôn ngữ lập trình; Hệ điều hành; Lĩnh vực khác
        22 Y học chuyển
dịch
Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc;
Nghiên cứu tiền lâm sàng;

 

Có thể tham khảo thêm tại

https://student.societyforscience.org/intel-isef-categories-and-subcategories