Sách Khoa học dành cho lớp 7, 8: Science

Môn Khoa học theo chương trình mới của Singapore được dạy từ lớp 3 nhưng mới ở dạng khái niệm. Lên cấp trung học (từ lớp 7), môn Khoa học được trình bày thành 4 phần: A và B được  dạy ở lớp 7, phần còn lại C và D dạy ở lớp 8. Khác với chương trình của VN, phải đến lớp 9, các môn khoa học mới chia thành các môn riêng lẻ như Lí, Hóa, Sinh. Do đó, môn Khoa học được trình bày dưới dạng các chủ đề tích hợp, rất sát với cuộc sống và có định hướng trang bị kiến thức, kĩ năng sống cho học sinh (một vài ví dụ sẽ được trình bày ở dưới).

Cuốn sách dưới đây hay được các trường ở Singapore và một số trường ở Anh sử dụng. Nhớ rằng, ở các nước này chỉ có chương trình khung, Nhà trường và giáo viên toàn quyền chọn sách để phù hợp với học sinh của mình. Đây cũng là sách được tôi dùng trong chương trình giảng dạy môn Khoa học cho một số học sinh VN.

Sách học sử dụng khái niệm đơn giản, không hàn lâm, học sinh VN cũng có thể học trực tiếp, qua đó, học được cách dùng tiếng Anh vào các vấn đề cụ thể, cũng như nâng cao kiến thức tổng hợp chuẩn bị cho cuộc sống sau này.

science1

Bìa sách Science

science3science2

Học về đơn vị, học sinh được học đo trực tiếp các vật dụng hàng ngày.

science5

Học về vi khuẩn: lợi và hại trong cuộc sống hàng ngày.

science4

Học về nước: qui trình tạo ra nước, qua đó, giúp học sinh biết nước rất quí, cần tiết kiệm

science7

Học về sự quang hợp của cây xanh: cây cho ta Oxygen để thở, trong sạch môi trường

Dưới đây là Chương trình khung cho môn Khoa học, ban hành bởi Bộ giáo dục Singapore.

LỚP 7

 • Nội dung
  • Giới thiệu
   • Chương 1: mục tiêu khoa học
  • Phần A : Sự đa dạng
   • Chương 2: khám phá sự đa dạng của vật chất qua các tính chất vật lí
   • Chương 3: khám phá sự đa dạng của vật chất qua cấu tạo hóa học
   • Chương 4: khám phá sự đa dạng của vật chất qua kĩ thuật phân loại
   • Chương 5: hiểu sự đa dạng của thực thể sống
  • Phần B: Các mô hình
   • Chương 6: Mô hình của tế bào-cơ sở của sự sống
   • Chương 7: Mô hình của vật chất- Tính chất hạt của vật chất
   • Chương 8: Mô hình của vật chất- nguyên tử và phân tử
   • Chương 9: Ánh sáng

LỚP 8

  • Phần C: Các hệ thống
   • Chương 10: Hệ thống vận chuyển trong các cơ thể sống
   • Chương 11: Hệ tiêu hóa của người
   • Chương 12: Hệ sinh sản của người
   • Chương 13: Hệ thống điện
  • Phần D: Các tương tác
   • Chương 14: Các tương tác thông qua tác dụng lực
   • Chương 15: Năng lượng và công
   • Chương 16: Truyền năng lượng âm thanh nhờ dao động
   • Chương 17: Hiệu ứng của nhiệt và sự truyền nhiệt
   • Chương 18: Các biến đổi hóa học
   • Chương 19: Các tương tác trong các hệ sinh thái

Nguyên bản tiếng Anh

All About Science For 7th Grade

All About Science For 8th Grade

 • Contents:
  • Introduction
   • Chapter 1: The scientific endeavour
  • Theme A : Diversity
   • Chapter 2: Exploring diversity by matter by its physical properties
   • Chapter 3: Exploring diversity by matter by its chemical composition
   • Chapter 4: Exploring diversity by matter using separation techniques
   • Chapter 5: Understanding diversity of living things
  • Theme B: Models
   • Chapter 6: Model of cells – The basic units of life
   • Chapter 7: Model of matter – The particulate nature of matter
   • Chapter 8: Model of matter – Atoms and molecules
   • Chapter 9: Ray model of light
  • The periodic table of elements
  • Theme C: Systems
   • Chapter 10: Transport system in living things
   • Chapter 11: Human digestive system
   • Chapter 12: Human sexual reproductive system
   • Chapter 13: Electrical system
  • Theme D: Interactions
   • Chapter 14: Interactions through the application of forces
   • Chapter 15: Energy and work done
   • Chapter 16: Transfer of sound energy through vibrations
   • Chapter 17: Effects of heat and its transmission
   • Chapter 18: Chemical changes
   • Chapter 19: Interactions within Ecosystems