Tag Archives: checkpoint

MÔ TẢ, LỊCH HỌC CÁC LỚP KHÓA 2019-2020

Trang này gồm có

  • Mô tả các khóa học
  • Form đăng kí chính thức (click)
  • Danh sách học sinh đã đăng kí (click)

 

MÔ TẢ KHÓA HỌC

(nếu dùng điện thoại, xin vuốt sang phải để xem chi tiết)FORM ĐĂNG KÍ
Trong trường hợp bị lỗi form, phụ huynh có thể:

  • sử dụng máy khác do trình duyệt không tương thích hoặc
  • đăng kí qua link sau: https://goo.gl/forms/1IYWRbE57EHK3YGq2
  • Danh sách đăng kí được cập nhật sau 5′ ở cuối trang này.DANH SÁCH CẬP NHẬT  

Cambridge checkpoint

Hàng năm, Cambridge tổ chức 2 kì kiểm tra chất lượng cho học sinh THCS vào tháng Năm và Mười. Các chủ đề cần review trong đợt này cho 2 môn Lí-Hóa (thầy Thịnh dạy) nằm trong Course book 7,8 … read more