Tag Archives: imso

ĐĂNG KÍ THÔNG TIN

FORM ĐĂNG KÍ CHUNG  dùng để liên lạc với phụ huynh khi có lớp.

Nếu không muốn đăng kí trước, phụ huynh nên thường xuyên theo dõi trang chủ để biết các lớp mới.

Trong trường hợp bị lỗi, phụ huynh có thể:DANH SÁCH CẬP NHẬT  

  • Dòng đầu là đăng kí mới nhất
  • Nếu đã đăng kí và thấy trang xác nhận thì có nghĩa bạn đã thực hiện xong, không cần phải làm lại, cần phải mất vài phút để google cập nhật danh sách dưới đây