Tag Archives: lớp 8

MÔ TẢ, LỊCH HỌC CÁC LỚP KHÓA 2019-2020

Trang này gồm có

  • Mô tả các khóa học
  • Form đăng kí chính thức (click)
  • Danh sách học sinh đã đăng kí (click)

 

MÔ TẢ KHÓA HỌC

(nếu dùng điện thoại, xin vuốt sang phải để xem chi tiết)FORM ĐĂNG KÍ
Trong trường hợp bị lỗi form, phụ huynh có thể:

  • sử dụng máy khác do trình duyệt không tương thích hoặc
  • đăng kí qua link sau: https://goo.gl/forms/1IYWRbE57EHK3YGq2
  • Danh sách đăng kí được cập nhật sau 5′ ở cuối trang này.DANH SÁCH CẬP NHẬT