Tag Archives: luyện

Lớp 9 học gì để chuẩn bị thi vào trường chuyên

Chương trình ôn luyện môn Vật lí vào các trường chuyên gồm các kiến thức lớp 8 (Cơ, Nhiệt), lớp 9 (Điện, Quang).

Các chủ đề môn Vật lí lớp 9

PHẦN 3: ĐIỆN HỌC

  • Điện trở của vật dẫn
  • Định luật Ôm (Ohm) đối với mạch điện nối tiếp, song song, hỗn hợp
  • Các phép vẽ và tính toán mạch điện tương đương
  • Công và Công suất của mạch điện

PHẦN 4: QUANG HỌC

  • Gương phẳng
  • Thấu kính
  • Mắt và các dụng cụ quang học

Thông thường, các chủ đề trên được dạy hết trước Tết Âm lịch. Sau đó, lớp có 2 tháng ôn lại có nâng cao chương trình lớp 8 (Cơ, Nhiệt) và 2 tháng luyện đề thi.