Thử 5 câu Khoa học

Bố mẹ thử cho con đọc 5 câu hỏi sau, nếu không hiểu hoặc mất 30 giây để hiểu từng câu thì không nên đăng kí vì khi chữa đề sẽ không theo được, vừa mất thời gian vừa mất tiền (đóng 1 lần, không hoàn trả). Nếu hiểu thì các con thử trả lời và so sánh với đáp án phía dưới. Nếu mà làm được cả thì có lẽ cũng không cần đăng kí vì giỏi rồi 🙂 . Có thể xem đề cũ tại đây.

QUESTION 1

QUESTION 2

QUESTION 3

QUESTION 4

QUESTION 5

 

Kéo xuống sẽ thấy đáp án

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN DAACC