test

18h00, vào lớp bằng link này: VÀO LỚP 

(Nếu trên điện thoại thì phải cài app Google Meet)

Các em làm trong 30 phút  17 câu hỏi trắc nghiệm và điền trả lời vào mẫu (5 phút)

Form sẽ đóng sau 35 phút kể từ khi làm bài nên các em phải gửi trước đó.

  • Đề bài  (câu 9 chọn bất kì) : click
  • Điền trả lời: tại đây