Thay đổi đề cương môn Vật lý A-level từ 2016

Từ 2016, một số nội dung của AS và A-level môn Vật lí được thêm, bớt hoặc sắp xếp lại. Các bạn cập nhật để thi cho hiệu quả kẻo học thừa hoặc thiếu.