Thầy Phạm Chiến Thắng

Họ và tên: Phạm Chiến Thắng

Năm sinh: 1987                                            Nơi sinh: Hà Nội

Email: cthangpham@gmail.com                Di động: 097 3581018

Cơ quan công tác: Bộ môn Hóa Vô cơ, Khoa Hóa học, Trường Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học  (2005 – 2009)       Hệ Cử nhân Khoa học Tài năng, Đại học KHTN, ĐHQG  Hà Nội, chuyên ngành Hóa học

Thạc sĩ   (2009 – 2011)       Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội, chuyên ngành Hóa học

Tiến sĩ    (2012 – 2016)       Đại học Tự do Berlin (Freie Universität Berlin), Berlin,     CHLB Đức, chuyên ngành Hóa Vô cơ

 

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Từ năm 2009 tới nay: Giảng viên Bộ môn Hóa Vô cơ, Khoa Hóa học, Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội.

Đã giảng dạy các môn học:

– Hóa Đại cương 2, Thực tập Hóa Đại cương, Hóa Vô cơ, Thực tập Hóa Vô cơ cho sinh viên Chương trình đào tạo chuẩn Khoa Hóa học

– Hóa học Vô cơ (tiếng Anh) cho sinh viên Chương trình đào tạo Tiên tiến Khoa Hóa học