Thí nghiệm lực đẩy Archimedes

Trong bài “Lực đẩy Archimdes”, học sinh làm thí nghiệm và tính toán để rút ra công thức lực đẩy phụ thuộc trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích chất lỏng bị chiếm chỗ.

IMG_20160827_091444 (1)

IMG_20160828_085827