ĐỔI THỜI GIAN HỌC LỚP 9

Lớp 9 sẽ đổi giờ học thành 7:45 đến 9:45 kể từ 24/8/2017. Mong mọi người thông cảm.